traint leraren & andere leiders

Arrendi is

Eenvoud Eenvoud

Met een paar stiften en een flipover komen we een heel eind. Einstein zei: “Als je het niet eenvoudig uit kunt leggen, begrijp je het zelf niet goed genoeg”. Het leren eenvoudig maken is een kunst.

Ervaren Ervaren

Praten over verbeteren en verandering is gemakkelijk, totdat je het zelf gaat doen of ondergaat. We gebruiken de meest eenvoudige leercyclus van Kolb als leidend principe. Leren door zelf te ervaren.

Eigenaarschap Eigenaarschap

Eigenaarschap betekent zelf verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van je werk. Eigenaar zijn is soms vervelend: alleen jij kan er echt iets aan doen. Gelukkig valt er als eigenaar altijd iets te leren.

(CRKBO) geregistreerd

Arrendi is door het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) geregistreerd. In dit register worden instellingen ingeschreven die voldoen aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten. De audit die Arrendi daarvoor deed, richtte zich op de beginselen van zorgvuldigheid, rechtszekerheid, informatievoorziening, redelijkheid en betrouwbaarheid. Door deze erkenning hebben opdrachtgevers garantie op kwaliteit ten aanzien van de genoemde punten en hoeft er geen BTW afgedragen te worden over scholing, training en onderwijs, wanneer het de overdracht van kennis, kunde en vaardigheden betreft.Lees meer over onze leveringsvoorwaarden & klachtenprocedure

downloaden

Onze nieuwsbrieven

januari 2015

november 2014

oktober 2014

juni 2014

3